గోరుచిక్కుడు!

గోరుచిక్కుడు లేక కాయలను కూరగాయగా వాడుతారు. తీవ్ర కరువు పరిస్థితులను అధిక వేడిని తట్టుకొనగలుగుతుంది. ఉపయోగాలు : లేత కాయలను కూరగాయగా […]

Mirchi / మిరప!

మిరప  View Post రాష్టంలో పండించే వాణిజ్య పంటలలో మిరప చాలా ముఖ్యమైనది.మిరప ఉత్పత్తులకు అంతర్జాతీయంగా ఎగుమతి అవకాశాలు చాలా […]

OKRA / బెండ !

In hot weather, okra pods grow fast. Keep them harvested by cutting them off at […]

TULSI CULTIVATION

Ocimum (Tulsi) – Crop Cultivation Guidance Introduction: The genus Ocimum (tulsi) belongs to the family […]

Bitter Gourd!

Bitter Gourd is an important vegetable consumed by all people. It possesses both nutritive and […]

Curry Leaf Cultivation

Curry Leaf Cultivation Curry leaf plays an important role as a condiment in the culinary […]

Chilli Cultivation

Chilli Cultivation Chilli (Capsicum annuum L.) Varieties: K 1, K 2, CO 2, CO 4(vegetable […]